A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn huyện Khánh Sơn

Thực hiện Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyện Khánh Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 – 2023 trên địa bàn huyện Khánh Sơn, Phòng GD&ĐT Khánh Sơn hướng dẫn các trường thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 – 2023 cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2. Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2022.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỀN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng: 100%  học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sẽ được xét tuyển vào lớp 6 năm học 2022 – 2023.

2. Điều kiện dự  tuyển

- Là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Đối với những học sinh được xét tuyển vào trường PTDTNT Khánh Sơn phải là người dân tộc thiểu số; độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi.

- Các trường hợp sau đây được vào cấp học ở tuổi cao hơn tuổi quy định: Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.  

3. Hồ sơ dự tuyển

a) Đơn xin nhập học (theo biểu mẫu thống nhất của đơn vị, đóng dấu treo).

b) Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực).

c) Giấy xác nhận thông tin về cư trú.

d) Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học.

g) 01 ảnh 3x4 cho mỗi học sinh, ảnh chụp không quá 2 tháng; mặt sau ghi rõ họ và chữ lót, tên, ngày, tháng, năm, nơi sinh.

h) Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền từ cấp huyện (hoặc tương đương) trở lên cấp.

Lưu ý: Tất cả các loại hồ sơ trên được đựng trong Bì đựng hồ sơ theo mẫu thống nhất của từng đơn vị..

III. PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH VÀ PHÂN BỐ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Phân tuyến tuyển sinh

Toàn bộ học sinh học lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2021-2022 sẽ được xét tuyển vào học lớp 6 năm học 2022 – 2023 ở các trường TH&THCS, THCS, PTDTNT Khánh Sơn, cụ thể như sau:

- Trường TH&THCS Thành Sơn nhận hồ sơ học sinh của trường TH&THCS Thành Sơn.

- Trường THCS Sơn Lâm nhận hồ sơ học sinh của trường TH Sơn Lâm.

- Trường THCS Sơn Bình nhận hồ sơ học sinh của trường TH Sơn Bình và trường TH Sơn Hiệp.

- Trường THCS Tô Hạp nhận hồ sơ học sinh của trường TH thị trấn Tô Hạp và trường TH Sơn Trung.

- Trường THCS Ba Cụm Bắc nhận hồ sơ học sinh của trường TH Ba Cụm Bắc.

- Trường TH&THCS Ba Cụm Nam nhận hồ sơ học sinh của trường TH&THCS Ba Cụm Nam.

* Trường hợp tuyển sinh trái tuyến thì phải có ý kiến tiếp nhận của nhà trường (trái tuyến) và Phòng GD&ĐT Khánh Sơn.

2. Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh

(Đính kèm Phụ lục I).

IV. TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

1. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn hội đồng tuyển sinh

Mỗi trường THCS; TH&THCS; Trường PTDTNT Khánh Sơn thành lập 01 hội đồng tuyển sinh. Trưởng Phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng.

Ghi chú: Các trường THCS; TH&THCS; Trường PTDTNT Khánh Sơn dự kiến nhân sự gửi về phòng GD&ĐT chậm nhất vào ngày 30/5/2022.

1.1. Thành phần hội đồng tuyển sinh gồm:

a) Chủ tịch             : Hiệu trưởng;

b) Phó chủ tịch       : Phó Hiệu trưởng;

c) Thư ký                : Thư ký hội đồng giáo dục nhà trường;

d) Các ủy viên        : Các tổ trưởng, trưởng ban thanh tra nhân dân Công đoàn, Tổng phụ trách Đội, một số giáo viên và nhân viên văn phòng.

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường, hội đồng xét tuyển quyết định số lượng học sinh xét tuyển vào trường.

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn hội đồng tuyển sinh

a) Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển.

b) Xét tuyển, lập biên bản xét tuyển và danh sách học sinh trúng tuyển.

Biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của các thành viên hội đồng, danh sách học sinh được tuyển phải có họ tên, chữ ký của chủ tịch hội đồng.

c) Báo cáo kết quả tuyển sinh về phòng GD&ĐT.

d) Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của hội đồng.

đ) Mẫu danh sách học sinh trúng tuyển được in thống nhất trên khổ giấy A4, in theo chiều ngang (Phụ lục III).

V. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

1. Các cơ sở giáo dục có học sinh lớp 5

a) Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ, thu hồ sơ của học sinh trường mình.

b) Khi nhận hồ sơ, cần kiểm tra kỹ, phát hiện và thông báo đến từng học sinh các trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thiếu hồ sơ, định thời hạn cuối cùng để bổ sung, hoàn thiện.

c) Đối chiếu bản sao với bản chính Giấy khai sinh. Sau khi đối chiếu phải trả ngay bản chính. Tuyệt đối không được nhận bản chính Giấy khai sinh của học sinh.

d) Việc tiếp nhận các loại giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên của học sinh cần quy định chặt chẽ, có ký nhận trong sổ sách. Cán bộ, giáo viên nhận hồ sơ để thất lạc ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh cần được xử lý cụ thể.

đ) Lập danh sách học sinh theo các nguyên tắc xét tuyển (theo mẫu-thống nhất dùng khổ giấy A4 in theo chiều ngang, Phụ lục II) đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ đến trường THCS, TH&THCS, PTDTNT thuộc tuyến xét tuyển trước ngày 17/6/2022.

g) Đối với hồ sơ dự tuyển của các em học sinh được tuyển chọn vào học lớp 6 năm học 2022 – 2023 trường PT DTNT Khánh Sơn, nhà trường cử CB, GV hoặc nhân viên đem toàn bộ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Khánh Sơn từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022.

3. Các trường THCS; TH&THCS; Trường PTDTNT Khánh Sơn

a) Công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 cho các trường tiểu học, TH&THCS (có học sinh lớp 5) trong tuyến để học sinh biết.

b) Các trường cử giáo viên trực để nhận hồ sơ, lập danh sách học sinh dự tuyển của các đơn vị nộp. Khi nhận hồ sơ phải cấp giấy biên nhận.

c) Hội đồng tuyển sinh các trường làm việc từ 05/7/2022 đến 08/7/2022.

d) Công bố kết quả xét tuyển. Báo cáo kết quả xét tuyển về phòng GD&ĐT chậm nhất vào ngày 22/7/2022.

Phòng GD&ĐT Khánh Sơn yêu cầu hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện./.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết