A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHIẾU DỰ GIỜ ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY

(Kèm theo Công văn số 650/GD&ĐT ngày 17/9/2018 của Phòng GDĐT Khánh Sơn)

 

Họ và tên người dạy:............................................................Đơn vị:................................................

Môn:...................................Lớp:........................... Tiết: ..................  Tiết PPCT: ............................

Ngày: ....................................  Buổi: ..................................................

Bài dạy: .............................................................................................................................................

Họ và tên người dự:..............................................................:............................................................

Chức vụ:........................................... Đơn vị công tác:............................................:.........................

I. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nhận xét và ghi chú

của người dự giờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. XẾP LOẠI TIẾT DẠY

Nội dung

Tiêu chí

Điểm

Kế hoạch và tài liệu dạy học (tối đa 1,0 điểm/tiêu chí)

1. Chuỗi hoạt động phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

 

2. Mỗi nhiệm vụ học tập thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, kỹ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được.

 

3. Thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng phù hợp với các hoạt động của HS.

 

4. Phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động của học sinh hợp lý.

 

Hoạt động của GV (tối đa 2,0 điểm/tiêu chí)

5.* Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập hấp dẫn. Nội dung đảm bảo chính xác, logic, khoa học, làm rõ được trọng tâm.

 

6. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của HS và có biện pháp hỗ trợ, khuyến khích HS hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ.

 

7.* Nội dung đảm bảo mức độ phân hóa, phù hợp với khả năng của HS. Lồng ghép, tích hợp, liên hệ thực tế có tính giáo dục.

 

8. Kết quả hoạt động và thảo luận của HS được tổng hợp, phân tích đánh giá, sửa lỗi kịp thời; đảm bảo phân bố thời gian hợp lí cho các hoạt động.

 

Hoạt động của HS (tối đa 2,0 điểm/tiêu chí)

9. Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

 

10. HS tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

 

11.* HS tham gia tích cực trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

 

12.* Kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập: đảm bảo kiến thức, phù hợp với từng hoạt động.

 

 

Tổng số điểm

 

a) Loại Giỏi: 17,50 - 20,0 điểm; các tiêu chí 5, 7, 11, 12 phải đạt 2,0 điểm; các tiêu chí còn lại phải đạt từ mức 2 tương ứng trở lên.

b) Loại Khá: 14,50 - 17,25 điểm; các tiêu chí 5, 11, 12 phải đạt 2,0 điểm.

c) Loại Trung bình: 10,00 - 14,25 điểm.

d) Loại không đạt: Dưới 10,0 điểm.

Lưu ý: Trường hợp tổng điểm đạt loại Giỏi nhưng bị khống chế các tiêu chí thì xếp loại Khá; Tổng điểm đạt loại Khá nhưng bị khống chế các tiêu chí thì được xếp loại Trung bình.

            Xếp loại tiết dạy: ………………………………………….            

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................   

2. Khuyết điểm: ..........................................................................................................................................               

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Giáo viên dạy

(chữ ký, họ tên)

Hiệu trưởng/Tổ CM

(ký tên và đóng dấu)

Người dự giờ

(chữ ký, họ tên)

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết