A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của ngành Giáo dục

Thực hiện Kế hoạch số 2008/KH-SGDĐT ngày 09/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa và Công văn số 2449/UBND ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn về việc triển khai thực hiện Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện như sau: 

1. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của rừng và cây xanh trong bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng và lên án, tố giác những hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, phá rừng, khai thác rừng trái phép và các hành vi phá hoại cây xanh. 

2. Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Ngày Chủ Nhật xanh’, “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường”, “Màu xanh cho tương lai”,… kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, học sinh trong toàn Ngành tham gia trồng cây, tạo nên phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả. 

3. Các đơn vị tiến hành rà soát quỹ đất, bố trí diện tích đất trồng cây trong khuôn viên trụ sở, trường học; xây dựng kế hoạch trồng cây xanh phân tán hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025, có xác định số lượng cây trồng cụ thể hàng năm và cả giai đoạn; chọn loài cây trồng phù hợp với mục đích, cảnh quan và điều kiện sinh thái của đơn vị (ưu tiên trồng cây bản địa, các loài cây thân gỗ, cây đa mục đích có tác dụng bảo vệ môi trường, tác dụng phòng hộ cao). 

4. Phát động phong trào thi đua trong đơn vị; thường xuyên giám sát, phân công trách nhiệm cho các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong quá trình trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. 

5. Tăng cường huy động từ xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. 

6. Tổ chức thực hiện phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; hàng năm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời giải quyết khó  khăn, vướng mắc; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình những tổ chức, đoàn thể, cá nhân làm tốt; xử lý nghiêm các hành vi phá hoại cây xanh. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng trước ngày 04/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo./. 

(Gửi kèm Kế hoạch số 7235/KH-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa)


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết