23/03/18  Tin của trường  179
Hoạt động 30.4
 25/04/16  Tin của trường  403
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Sơn Lâm.