Tiêu điểm
Hoạt động Hội thao chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)
quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng
Tuyên truyền sử dụng Ứng dụng định danh điện tử (Ứng dụng VNEID)
Phối hợp tổ chức truyền thông điều tra, khảo sát mức độ hài lòng năm 2022
KẾ HOẠCH Tuyên truyền về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của Phòng GD&ĐT huyện Khánh Sơn
Thông tư số 08/2022 ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng Phụ trách đội giỏi huyện Khánh Sơn năm học 2021 - 2022
Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn huyện Khánh Sơn
Thực hiện quy định về hoạt động quảng cáo trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội
Báo cáo CCHC quý 1 năm 2022